Projektové firmy se mohou těšit na potenciální nárůst objemu prací. Počet vyhlášených zakázek i jejich hodnota od začátku roku roste. Problémem ale zůstává realizace výběrového řízení a samotné zadání zakázek, které naopak vázne. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných na konci měsíce května 2014 ve Věstníku veřejných zakázek.

V prvních pěti měsících letošního roku vypsali veřejní zadavatelé ve Věstníku VZ téměř o polovinu (53,7 procenta) zakázek na projektové práce více, než ve stejném období loňského roku. Ve srovnání s loňským rokem stoupala i celková hodnota vyhlášených veřejných zakázek na projektové práce, které se objevily ve Věstníku veřejných zakázek v lednu až květnu, na 1,1 miliardy korun, což je nárůst o třetinu (33,1 procenta). Mezi nejvýznamnější veřejné vypisovatele zakázek v této oblasti patří Ředitelství silnic a dálnic a rovněž Správa železniční dopravní cesty. „Naším hlavním úkolem je stavět silnice a projektová příprava je pro to nezbytnou součástí. Nejrychleji můžeme uvádět do realizace projekty, které z jakéhokoliv důvodu čekají ze starší doby. Na nové zakázky včetně projektové přípravy výběrová řízení jsme buď už vypsali, nebo to v nejbližší době uděláme. Celková hodnota stavebních zakázek činí 39 miliard korun,“ říká generální ředitel ŘSD ČR, Jan Kubiš. Zejména u druhého zmíněného zadavatele došlo k intenzivnímu růstu. „Jakožto uchazeč o VZ opravdu pociťujeme nárůst v počtu vypsaných VZ na přípravné práce. Prodlužuje se však lhůta od podání nabídky k samotnému započetí realizace předmětu díla VZ, ať už je vítěz kdokoliv. U některých zadávacích řízení čekáme déle než rok na pokyn k započetí prací či na vypsání druhého kola zadávacího řízení. Když nadále připočteme další lhůty způsobené legislativními překážkami během přípravy stavby, tak cesta k samotné realizaci stavby a úspěšnému dokončení stavby je mnohokrát delší než plánované čerpání jednotlivých rozpočtů,“ přibližuje dlouhou cestu zakázky do firmy Lukáš Hruboň, obchodní ředitel společností VALBEK.

Projektová příprava je klíčová pro následnou realizaci staveb a bez ní není možné stavby bezproblémově realizovat. Jedná se tudíž o určitý předstihový indikátor pro další vývoj stavebního sektoru. „České stavebnictví prošlo v předchozích pěti letech intenzivní krizí, jeho výkon oproti vrcholu v roce 2008 poklesl až o třetinu. Základem pro jeho opětovný návrat na výsluní je rozběhnutí projektové přípravy, bez níž se sektor nemá šanci vrátit k dlouhodobějšímu a stabilnímu růstu,“ vysvětluje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

U projektových zakázek, které již byly v minulosti vypsány a mají být postupně zadávány vítězným projektovým firmám, však situace není zdaleka tak růžová. Výrazně klesl počet i hodnota zakázek, které zadali veřejní investoři letos v květnu. V květnu 2014 bylo zatím zadáno ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 o 67,3 % zakázek méně. Hodnota těchto zakázek byla 26 mil. Kč a meziročně klesla o 77,8 %. Záporná je bilance i při srovnání prvních pěti měsíců letošního roku, i když celkový propad je menší. V lednu až květnu 2014 bylo zatím zadáno o 9,6 procenta projektových zakázek méně, než ve stejném období roku 2013. Hodnota zakázek zadaných v lednu až květnu 2014 činila 585 mil. Kč a meziročně klesla o 9,8 procenta. Stejně jako v případě vyhlášených zakázek (výběrových řízení) byla mezi nejvýznamnějšími zadavateli zakázek mnohem aktivnější SŽDC než ŘSD. To potvrzuje i Petr Čížek, předseda Sdružení pro výstavbu silnic Praha. Poukazuje na to, že u ŘSD bylo sice do konce června schváleno cca 740 soutěží na projektové práce v hodnotě cca 460 mil. Kč, ale tyto soutěže nebyly z velké většiny zatím vypsány. Není tedy zcela jasné, zda se vůbec velké stavby silniční infrastruktury připravují. Upozorňuje i na fakt, že od předběžného oznámení soutěže do vyhodnocení soutěže uplyne minimálně jeden rok. Petr Čížek proto celou situaci vidí značně skepticky a přestává věřit optimistickým vyjádřením politiků o prioritě investic do dopravní infrastruktury. Obdobný názor má také generální ředitel společností SUDOP GROUP a.s, Pavel Havlíček: „ŘSD bylo za poslední 4 roky na rozdíl od SŽDC v několika vlnách významně personálně změněno a až na několik výjimek v roce 2012 zastavilo vypisování významnějších zakázek na projektování. Za tuto krátkou dobu jsme zažili 7 ministrů a 7 generálních ředitelů. Od poloviny června se zdá, že po několikaletém půstu se situace pomalu stabilizuje a mění. Registrujeme zvyšující se aktivitu ŘSD a doufáme v pokračování nasazeného trendu, co se týká poptávek na přípravu. Přál bych si, aby se všichni poučili z chyb svých předchůdců a našli takové mechanismy, aby se vybíralo na základě kvality a nikoliv ceny. V českém stavebnictví se bohužel v krátkodobém horizontu změna neprojeví. Je všeobecně známo, že zrychlení povolovacího procesu a majetkoprávního vypořádání je při dalším budování infrastruktury nutnost. To platí též o době nutné pro zadávání veřejných zakázek. Na změnách zajetých mechanismů nás všechny čeká ještě mnoho práce.“ „V současné době se nacházíme na prahu druhého období finanční pomoci EU, od kterého očekáváme lepší výsledky, tj. vyšší procento čerpání, než je očekávaná skutečnost za období první. Odvolávat se na finanční krizi a úsporná opatření v tomto případě, kdy objem prostředků SFDI vynakládaný např. na přípravu staveb pozemních komunikací Ředitelstvím silnic dálnic klesl ze 4,6 miliardy Kč v roce 2007 na necelých 900 milionů Kč v roce 2013, nemá smysl, protože roční částky vynakládané na přípravu Ředitelstvím silnic a dálnic představují pouhých 2-5% ročního rozpočtu SFDI. Zatímco dopady z nepřipravenosti šplhají do miliard a jsou vážnou hrozbu v čerpání prostředků v letech 2014-2020 v podobě ještě vyššího propadu, než očekáváme nyní,“ doplňuje Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt spol. s r.o.

 

Meziroční změny zadaných zakázek v roce 2014 (leden-květen)

Zakázky projektové
 
Meziroční změna v %
PočetHodnota
2014Leden +44,0 -20,2
Únor +43,5 +0,2
Březen +8,0 +71,1
1. čtvrtletí +31,5 +24,6
Duben -3,6 -77,4
Květen -67,3 -77,8
Leden až květen -9,6 -9,8

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Kontakt pro média: 

Alena Setničková
PR & Communication Director
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 777 299 790


CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu vybraných zemí.


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.