[11.8.2014] Nové členy přivítala Odborná rada pro BIM a rozšířila tak svoji členskou základnu o další členy společnosti Callida a Nemetschek Scia, které vidí budoucnost v metodice BIM. Členská základna Odborné rady pro BIM se během letních měsíců rozšířila o nové kolektivní členy firmy Callida a Nemetschek Scia. Obě firmy svým rozhodnutím potvrzují obecný trend, kterým je neustále se zvyšující zájem o metodiku BIM a s tím související problematiku zavedení Informačního modelování nejen budov do českého stavebnictví.

Posláním Odborné rady pro BIM je sdružovat členy za účelem propagace a dlouhodobé popularizace metodiky BIM, napomáhat tak uplatnění nového způsobu práce ve stavebnictví, ve všech zásadních etapách životního cyklu staveb od projekční činnosti přes výstavbu až po správu majetku.

Pro naplňování výše uvedených cílů organizuje Odborná rada pro BIM akce jakými jsou BIM semináře, výroční konference BIM DAY, či pravidelná setkávání členů v rámci činnosti pracovních skupin. Do všech aktivit se mohou řádní členové CzBIM zapojit. Na druhou stranu členové Odborné rady pro BIM mají příležitost reprezentovat spolek na akcích svých, ale i dalších subjektů - na seminářích, přednáškách či konferencích, které se tematicky dotýkají stavebnictví a s ním související problematiky zavádění BIM.

BIM je trendem dnešních dnů, s čímž bezesporu souvisí i v únoru přijatá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek. Bez ohledu na tyto trendy a fakta jsme položili zástupcům obou, shodou okolností softwarových firem otázku:

Co Vás definitivně přesvědčilo ke vstupu do Odborné rady pro BIM?

Jaroslav Nechyba, ředitel a spolumajitel společnosti Callida

"Rozhodující pro vstup byla naše účast na loňské akci BIM Day pořádaná Odbornou radou pro BIM a moje působení v expertní skupině pro BIM & Standardy a legislativu. Pracují zde zkušení lidé z praxe, kteří se rádi podílejí na inovativních řešeních a nebojí se prorážet cestu. Naše firma s tím má bohaté zkušenosti z vlastní činnosti a proto oceňujeme možnost spolupracovat s lidmi podobně nastavenými."

Ing. Martin Novák, ředitel vývoje software, Nemetschek Scia

"Naše firma Nemetschek Scia se zabývá vývojem a distribucí software pro výpočty a dimenzování konstrukcí a dodává projektantům–statikům výkonné nástroje pro jejich každodenní práci. Jakožto součást skupiny Nemetschek Group, jejíž společnosti se problematice BIM intenzivně věnují již několik let aktivní činností v alianci building Smart, podporující koncept Open BIM, cítili jsme, že je čas se zapojit do aktivit podporujících BIM i na české půdě. Jsme přesvědčení, že v dohledné době se BIM stane obecně přijatým standardem pro projektování i v České republice a chceme být u toho."

Ze zkušeností se stávajícími kolektivními členy je evidentní, že firmy vstupují do Odborné rady pro BIM především proto, aby se mohli jejich zástupci aktivně podílet na činnostech uvnitř sdružení, pracovat na úkolech stanovených v rámci činnosti pracovních skupin, apod... A za to jim patří dík, protože jinak by například BIM Příručka, první česká publikace věnující se problematice BIM patrně nikdy nespatřila světlo světla. Zároveň je potěšující, že rozšiřování kolektivní členské základny Odborné rady pro BIM má dlouhodobě stoupající trend. Již v březnu rozšířila totiž řady kolektivních členů Odborné rady pro BIM společnost ÚRS Praha. František Glazar ředitel inženýrské a poradenské organizace zabývající se oceňováním stavební produkce v dubnu roku 2014 vstup do Odborné rady pro BIM komentoval následovně: „Vzhledem k tomu, že dlouhodobě sledujeme vývoj na zahraničních stavebních trzích, jsme zainteresování v řadě projektů a společenství, víme, že BIM představuje celosvětově úspěšný trend. Problematika BIM je nově také součástí evropské legislativy, a proto je podpora a rozvoj tohoto směru v České republice velice důležitá.“

Členství v Odborné radě pro BIM je v zásadě rozděleno na individuální a kolektivní. Druhé jmenované je určeno firmám jakými jsou třeba právě společnosti Callida nebo Nemetschek Scia. V rámci kolektivního členství je možné být řádným kolektivním členem, případně členem sponzorským. Oba druhy kolektivního členství se liší v množství nabízených výhod, které v rámci členského příspěvku Odborná rada pro BIM nabízí. Výčet jednotlivých výhod naleznou zájemci o členství na stránkách Odborné rady pro BIM v sekci členství.

O firmě Callida

Česká softwarová společnost Callida vyvíjí a dodává komplexní systém pro řízení a controlling stavebních zakázek euroCALC 3 včetně implementačních projektů do předních investorských, developerských, projekčních, dodavatelských, montážních či pojišťovacích firem již téměř 25 let. Portfolio firmy tvoří mj. i ucelený vzdělávací systém pro oblast oceňování stavebních prací a cost management Akademie Callida. V roce 2012 se společnost stala autorizovaným partnerem pro celosvětově využívanou platformu spolupráce, komunikace a řízení projektů zahrnující i BIM management ve stavebnictví – 4Projects by Viewpoint lokalizovaný do češtiny.

www.callida.cz, www.4projects.cz 

O firmě Nemetschek Scia

Od svého založení v roce 1974 se společnost Scia specializuje na pokročilé inženýrské výpočty, které s pomocí jejího software provádějí inženýři po celém světě. Stopa firmy Nemetschek Scia je všudypřítomná: nákupní centra, v nichž nakupujete; mosty, po kterých jezdíte; horské dráhy, na kterých se bavíte; tunely, jež Vás převádí na druhou stranu hory; domy, v nichž žijete a řada dalších konstrukcí. Pravděpodobnost, že tyto konstrukce byly vyprojektovány s pomocí software Nemetschek Scia je vysoká. Tyto konstrukce jsou nejen bezpečné, ale i odolné, novátorské a po technické stránce působivé. Scia je členem globálně operující skupiny Nemetschek Group. Scia, Allplan, Graphisoft, Vectorworks, Maxon a řada dalších společností jako Frilo a Glaser tvoří největší evropskou IT společnost na poli AEC pro navrhování konstrukcí, jejich realizaci a řízení provozu.

www.scia.cz


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.