Bilance půlročního vypisování a zadávání veřejných zakázek je pozitivní. Společnosti zaměřené na státní zakázky získaly za prvních šest měsíců zakázky v hodnotě až 191,7 miliard korun, což je intenzivní nárůst oproti loňsku. Rovněž roste hodnota (o 20,1 procenta) vyhlašovaných výběrových řízení, kde o zakázky, které budou zadány v následujících měsících, firmy teprve soutěží. Jak vyplývá z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research a Komorou administrátorů veřejných zakázek na základě dat uveřejněných na konci měsíce června 2014 ve Věstníku veřejných zakázek, ukazuje to na možné pokračování růstového trendu i v druhé polovině letošního roku.

Praha 14. srpna

Vysoká aktivita zadavatelů veřejných zakázek pokračuje, jak potvrzuje nejnovější analýza analytické společnosti CEEC Research vycházející z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek. Výsledky ukazují, že počet výběrových řízení vypsaných veřejnými institucemi v prvních šesti měsících letošního roku je největší od roku 2011, kdy společnost CEEC Research začala analýzy veřejných zakázek zpracovávat. Současné počty veřejných zakázek jsou vyšší i přesto, že od dubna 2012 do konce roku 2013 byly sníženy limity zakázek, a ve Věstníku VZ se tak objevilo mnohem větší množství zakázek. Oproti minulému roku počet výběrových řízení stoupl o více než pětinu (20,5 procenta) na celkový počet 4330 řízení.

A s počtem vypsaných výběrových řízení vzrostla meziročně i jejich hodnota – za první pololetí o pětinu (20,1 procenta). Firmy se tak za první půlrok mohly ucházet o zakázky v hodnotě 132,2 miliardy korun. „Růst objemu veřejných zakázek je vidět zejména ve stavebnictví, které má na celkovém objemu veřejných zakázek klíčový podíl. Větší příliv práce ve stavebnictví se již zcela konkrétně projevuje i na samotném výkonu sektoru, jenž po pěti letech předchozích propadů začíná opět růst. Za prvních šest měsíců dokonce o více než 5 %. Přetrvávajícím problémem ale není nedostatek peněž na investice, nýbrž zbytečná byrokracie a průtahy při přípravě a realizaci staveb. Na MMR se v současné době připravují novely Stavebního zákona i Zákona o zadávání veřejných zakázek, které by měly tuto situaci zlepšit,“ upřesňuje informaci Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Při porovnání aktivity jednotlivých zadavatelů je zřejmé, že k růstu jejich výdajů dochází napříč téměř celým spektrem zadavatelů veřejných zakázek. Významný nárůst objemů i počtů vypsaných zakázek mají zejména ministerstva a další centrální instituce. Z pohledu počtu vypsaných zakázek jde téměř až o třetinový nárůst (31,6 procenta), z pohledu objemu investovaných prostředků jde o 32,8% nárůst. „Jsme rádi, že i po všech očištěních od iregularit meziročně roste počet zadaných zakázek, tedy skutečně uzavřených smluv. To je pro veřejnou správu a zejména podnikatelský sektor to nejdůležitější,“ říká Martin Janoušek, místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek.

Meziroční změny oznámení o zakázce v 1. pololetí 2014 podle druhu zadavatele

Zakázky celkemMeziroční změna v %
PočetHodnota
Ministerstva a další celostátní úřady  +31,6  +32,8
Ostatní subjekty  +15,4  +21,3
Regionální úřady a sdružení  +22,2  +23,6
Státní podniky  +19,1  -30,1
Celkem +20,5 +20,1

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Nejvíce nových zakázek (42 procent) z pohledu jejich počtu vypisují regionální úřady a sdružení (kraje, města, obce, regionální úřady a správy komunikací, apod.). Téměř dvě pětiny (39 procenta) zakázek vyhlašují ostatní subjekty, jako jsou např. ČEPRO, ČEPS, OKD a další akciové společnosti, a rovněž i společnosti s ručením omezeným, a také školy, nemocnice, atd.). Zbývající oznámení o zakázce pocházejí od ministerstev a celostátních úřadů (15 procent) a státních podniků (4 %) – např. Česká pošta, Diamo, Lesy České republiky, atd. Při hodnocení z pohledu finančního objemu vyhlášených výběrových řízení jsou podíly mezi jednotlivými veřejnými zadavateli odlišné. Největší podíl mají ostatní subjekty (41 procenta), s třetinovým objemem (33 %) je následují regionální úřady a sdružení, roste podíl ministerstev a celostátních úřadů (21 %).

Celkově se úspěšně daří i ukončovat výběrová řízení a zadávat zakázky konkrétním dodavatelům. V lednu až červnu 2014 bylo zadáno 5 960 zakázek. Při aplikaci nových limitů platných od ledna 2014 ukazují výsledky analýzy, že počet zadaných zakázek se oproti loňskému roku nezměnil (0,1 %). Pokud bychom ale zachovali limity původní, platné od dubna 2012, zaznamenali bychom znatelný nárůst počtu zadaných zakázek (o 23,6 %).

Hodnota zakázek zadaných v lednu až červnu 2014 činila 191,7 mld. Kč a meziročně vzrostla o 43,4 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční nárůst o 46,5 %. Vývoj ale značně ovlivnily tři velké zakázky společnosti ČEPRO v celkové hodnotě 88,4 miliardy korun. Pokud bychom soubor modelově upravili tak, aby byly meziroční základny objektivně porovnatelné, objem veřejných zakázek by reálně vzrostl o 6,7 procenta.

Meziroční změny hodnoty zadaných zakázek v letech 2013 až 2014

Zakázky celkemMeziroční změna v %
Celkempři zachování původních limitů
20131. čtvrtletí -62,3 -63,7
2. čtvrtletí +53,3 +51,0
3. čtvrtletí +11,6 +5,6
4. čtvrtletí -0,9 -3,8
Rok -5,6 -8,8
20141. čtvrtletí +265,6 +277,5
2. čtvrtletí -30,4 -29,9
leden až červen +43,4 +46,5

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research


 

Kontakt pro média: 

Alena Setničková
PR & Communication Director
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 777 299 790


CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu vybraných zemí.


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.