Zásobníky práce stavebných firiem sú plnšie ako pred rokom u tretiny firiem. Celkovo majú stavebné spoločnosti zazmluvnené na 5,6 mesiacov. Časť zisku z už podpísaných zákaziek pôjde ale na pokrytie tých stratových z minulých rokov.

Bratislava, 1. decembra

Riaditelia stavebných spoločností uvádzajú, že až 15 percent objemu ich zásobníkov práce tvoria stratové alebo v lepšom prípade neziskové zákazky. U firiem z oboru inžinierskeho staviteľstva ide dokonca o viac ako pätinu (22,9 percenta). Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2014 analytickej spoločnosti CEEC Research, ktorá bude publikovaná na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 09. 12. v hoteli Hilton Bratislava.

Časti stavebných firiem pribúdajú zákazky v zásobníkoch práce (potvrdzuje 37 % firiem). V súčasnej chvíli majú v priemere zazmluvnenú prácu na 5,6 mesiacov. Pri minulom výskume v septembri tohoto roku to bolo 5,3 mesiacov. Rovnakú situáciu ako v minulom roku potvrdzuje 38 percent riaditeľov stavebných spoločností, naopak ďalšie zhoršenie uvádza len jedna zo štyroch stavebných firiem (25 %). „Trh prechádza veľmi zložitým obdobím, príliv nových, hlavne verejných zákaziek pomáha predovšetkým inžinierskemu staviteľstvu. Aj keď i tu vďaka projektom formou design and build sa samotná stavebná realizácia odsunula oproti pôvodným očakávaniam. Aktuálny výhľad ale ukazuje, že situácia by sa už mala začať veľmi pozvoľne zlepšovať,“ uvádza Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research. „Z pohľadu developéra, realizujúceho výstavbu obecných nájomných bytov sa situácia zdá pomerne priaznivá. V uplynulom finančnom období, podľa dostupných štatistických údajov, bolo zrealizovaných a skolaudovaných nadpriemerné množstvo bytových domov, pravdepodobne aj ako dôsledok končiaceho sa volebného obdobia obecných samospráv. Pozitívne sa prejavili aj prijaté legislatívne úpravy pri čerpaní nízkoúročených úverových liniek zo ŠFRB a nenávratných dotácii z MDVaRR SR, náš odhad na najbližšie obdobie je pokračovanie týchto priaznivých tendencií, resp. dlhodobejšia stabilizácia v tomto segmente stavebnej výroby,“ hovorí Mário Červenka, konateľ O.M.C Invest spol. s. r. o.

Najlepšie sú ohľadom zazmluvnených zákaziek stále zabezpečené veľké stavebné spoločnosti, kde v porovnaní s minulým výskumom došlo k nárastu z 9,3 na 10,7 mesiacov. Malé a stredné firmy majú zazmluvnené zákazky v priemere na 4,3 mesiacov (v septembri 4,6 mesiacov). Z pohľadu stavebného zameranie sú na tom lepšie firmy, ktoré sa zaoberajú inžinierskym staviteľstvom. Tie majú uzatvorené zákazky v priemere na 9,0 mesiacov. Spoločnosti z pozemného staviteľstva majú zazmluvnenú prácu v priemere na 4,6 mesiacov. „Spoločnosti stále dúfajú, že sa situácia v slovenskom stavebníctve otočí a zákaziek konečne pribudne. Aby nemuseli prepustiť vysoko kvalifikovaných zamestnancov a udržali sa na trhu, prijímajú niektoré spoločnosti aj stratové zákazky. Tento stav v budúcnosti, a nemusí byť príliš vzdialená, môže spôsobiť existenčné finančné problémy, najmä menším ale aj niektorým stredným firmám,“ upozorňuje Michal Fickuliak, marketingový riaditeľ SGCP, divízia Weber.

Firmy si ale z minulých rokov nesú bremeno neziskových alebo dokonca stratových zákaziek. Tie firmy uzatvárali a niektoré stále uzatvárajú kvôli nedostatku práce a tvrdému konkurenčnému boju. Riaditelia týchto firiem pravdepodobne nečakali, že prepad bude tak dlhodobý, preto sa snažili zaistiť prácu pre svoje kapacity. Nevyužitým zamestnancom by inak hrozilo prepustenie, nevyužitým strojom predaj. Výsledky výskumu ukazujú, že spoločnosti nazbierali v priemere 15 percent z celkového objemu zásobníku práce, neziskových alebo dokonca stratových zákaziek. „Bohužiaľ v posledných rokoch, vďaka hospodárskej recesii, sa stretávame so skutočnosťou, že veľká časť stavebných zákaziek je vo verejnom obstarávaní ponúkaná za ceny, ktoré sú pod hranicami priamych nákladov. Je to snaha niektorých dodávateľov prežiť toto obdobie i za cenu strát. Tým sa nevytvára nielen možnosť tvorby zisku, ale má to dopad i na kvalitu a bezpečnosť realizovaného diela. Súčasne sa to prejavuje i vo zvýšení druhotnej platobnej neschopnosti a v konečnom dôsledku i zánikom častí kapacít v subdodávateľskej rovine. Stratové projekty môžu spôsobiť existenčné problémy aj u najväčších stavebných zhotoviteľov,“ vysvětľuje Miroslav Beka, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko divízia Dopravné stavby, HOCHTIEF CZ, a. s.

V segmente inžinierskych spoločností je situácia najhoršia. Podiel stratových zákaziek dosahuje viac ako pätinu (22,9 percenta). Firmy, ktoré sa venujú výstavbe pozemných stavieb, napríklad budov, potvrdili 12,9 percenta problémových zákaziek s dumpingovými cenami. Rozdiely medzi segmentmi podľa veľkosti nie sú tak veľké – 17,4 percenta stratových zákaziek v prípade veľkých spoločností a 14,5 percenta v prípade malých/stredných firiem. „So stratovými zákazkami sa nepotýkajú len medializované prípady veľkých spoločností s infraštrukturálnymi projektmi, ale aj mnohé stredne veľké a menšie firmy, ktorých výsledkom je ich neschopnosť splácať ďalšie záväzky. Následne týmto vzniká nedôvera malých firiem a živnostníkov nastupovať na stavby s obavou, či im bude za ich výkony zaplatené,“ upozorňuje na problém stratových zákaziek Miroslav Zobaník, člen predstavenstva a generálny riaditeľ, Metrostav Slovakia a. s. A súhlasí s ním aj Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s.: „Firmy, ktoré urobili príliš odvážne manažerské rozhodnutie a nacenili jednotlivé zákazky bez zisku a rizík, už teraz intenzívne vnímajú dôsledky tohto rozhodnutia. Dôsledky však už pociťuje celý stavebný trh, nielen problémami na konkrétnych veľkých stavbách, ale hlavne malí a strední podnikatelia v stavebníctve, ktorým platobná neschopnosť firiem, ktoré vstúpili a prípadne ešte vstúpia do reštrukturalizácie, spôsobuje až existenčné problémy a môže mať za následok ich likvidáciu.“ „Ide o neschopnosť a nezodpovednosť managementu firiem myslieť ďalej než na další rok vopred,“ doplňuje Libor Taglicht, výkonný riaditeľ CZ/SK spoločnosti Ramirent.

Zložitosť aktuálnej situácie potvrdzuje a konkrétny príklad uvádza aj Ondrej Patlevič konateľ, Stavomont SP Snina: „Uviedli sme aj my, že máme zásoby práce na cca 6 mesiacov, ktoré boli vytendrované v predošlom období. Takmer väčšina týchto zákaziek je a bude stratová. Aj keď sme si boli toho vedomí, zmluvy sme podpísali z dôvodu zachovania zamestnanosti v tak biednom regióne. Ak vývoj bude pokračovať takou cestou, aj naďalej je predpoklad, že dôjde na trhu k likvidácii stavebných firiem, o ktorých sa nikde nespomína a jedná sa o stovky menších firiem.“ Vážnosť situácie a prípadné následky vymenovává Viliam Ondrejka technický riaditeľ a člen predstavenstva, Vion, a. s.: „Je to veľký problém. V stavebníctve sa už tento rok naplno prejavil, hlavne v reštrukturalizácii veľkých firiem. Nie je vylúčené, že toto môže pokračovať a preniesť sa aj v budúcom roku na stredné a malé firmy.“ Problémy s reštrukturalizáciou zmieňuje tiež Miloš Milanovič riaditeľ, PS Stavby, s. r. o.: „Riešenie existuje, je overené a funguje, je to reštrukturalizácia. A pokiaľ takéto riešenia umožňuje naša legislatíva, tak žijeme v krajine s hlbokým morálnym úpadkom.“

Výsledky výskumu predstavíme na STRETNUTÍ LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2014/H2, ktoré sa uskutoční 09. decembra v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave. Viac na www.ceec.eu.

Generálnym partnerom Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2014 je Považská cementáreň Ladce, zlatým partnerom je spoločnosť SGCP, divízia Weber, strieborným partnerom je spoločnosť Ramirent a Tatra, výhradným stavebným partnerom je Hochtief, výhradným právnym partnerom je LANSKY, GANZGER partner, výhradným poisťovacím partnerom je Allianz Slovenská poisťovňa, výhradným partnerom pre energeticky efektívne fasády je Ruukki, výhradným developer partnerom je O.M.C.INVEST a výhradným projektovým partnerom je REMING CONSULT a. s. 


 

Kontakt pro média: 

Alena Setničková
PR & Communication Director
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 777 299 790


CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu vybraných zemí.


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.