Téměř polovina stavebních firem bude zvyšovat ceny stavebních prací – v průměru o šest procent. Pokles cen neplánuje téměř nikdo. Práce pro stavební firmy pomalu přibývá.

Společnosti začínají podstatně pečlivěji zvažovat, o kterou zakázku se začnou ucházet a přestávají akceptovat zakázky ztrátové nebo s nulovým ziskem. Téměř polovina firem bude v letošním roce zvyšovat ceny svých stavebních prací. Ceny u těchto firem stoupnou v průměru o 6 procent. Největší vliv na růst cen stavebních prací bude mít růst cen nákladů, a to v podobě růstu cen nabízených subdodavateli. Firmy také chtějí dosáhnout růstu svých marží. Většina firem však potvrzuje, že rekordní cenová úroveň roku 2008 je v nedohlednu. Tehdy byly jejich ceny v průměru téměř o pětinu (17 procent) vyšší. Vyplývá to z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2015 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber.

Část investorů bude letos muset sáhnout hlouběji do kapsy, pokud začnou stavět či rekonstruovat. Až 40 % stavebních společností připravuje růst cen svých prací. Půjde v průměru o šestiprocentní navýšení oproti loňskému roku. V segmentu velkých firem připravují růst cen téměř dvě ze tří firem (64 %). Samotné zdražení ale bude mírnější, a to v průměru o 4 procenta. Naopak snižování cen svých prací pro letošní rok plánuje jen 1 % stavebních firem. „Stavebnictví nastoupilo cestu mírného růstu a firmy již nemají důvod ceny dále snižovat nebo zakázky dokonce dotovat. Naopak, v roce 2015 a v dalších letech dojde k postupnému růstu cen stavebních prací. Paradoxně to ale může být nečekaný problém pro velké společnosti, které podepsaly několikaleté smlouvy s investory za fixní ceny. Náklady na realizaci jejich zakázek, např. ve formě subdodávek, jim ale nyní nečekaně rostou a firmy nemají možnost nově vzniklé náklady přenést na investora a musí je pokrýt ze svých interních zdrojů,“ vysvětluje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Jako hlavní důvod růstu cen stavebních prací uvádějí ředitelé firem růst firemních nákladů, zejména zvýšení cen subdodavatelských prací. Tuto zkušenost potvrzuje až 95 procent ředitelů firem. Druhým nejčastěji zmiňovaným důvodem proč dojde k růstu cen stavebních prací je snaha o růst zisku stavebních firem. Tento faktor by se podle ředitelů firem dal spíše označit jako „snaho o vytvoření jakéhokoliv zisku“. V posledních letech řada firem totiž podávala nabídky za ceny s minimální marží, někdy dokonce i se ztrátou, a nyní chtějí firmy tuto situaci změnit. „Doufám, že v letošním roce ceny stavebních prací konečně porostou. České stavební firmy si zaslouží, aby po těžkých krizových létech byly nyní schopny tvořit i přiměřenou míru zisku, která je tolik potřebná pro jejich další budoucnost,“ komentuje Petr Čížek, jednatel společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. To potvrzuje i Patrik Choleva, CFO Skanska v ČR a SR: „Ceny stavebních prací neporostou v daném slova smyslu. Jen se s přibývajícím počtem projektů stanou opět „tržními“. V minulých letech často platilo, že některé společnosti nabízely cenu, která nepokrývala náklady, ale to se s přibývajícím objemem práce na trhu samozřejmě změní.

V odpovědích společností podle jejich velikosti jsou ale vidět znatelné rozdíly. Zatímco růst cen u velkých společností bude ovlivněn především vyššími náklady spojenými se subdodavateli a rovněž i dodavateli materiálu, růst cen u středních a menších firem (které jsou v řadě případů právě těmito subdodavateli) bude tažen snahou o růst ziskovosti jimi realizovaných zakázek. „V naší branži výtahových a eskalátorových technologií předpokládám v roce 2015 mírný cenový růst. Dovoz materiálu, komponentů nebo dokonce celých zařízení byl v loňském roce negativně ovlivněn umělým oslabováním koruny a výrobcům zásadně snížil ziskovost. Očekávám, že firmy v oboru letos promítnou inflaci a změnu kurzu koruny do prodejních cen," říká Vladimír Steiner, provozní ředitel společnosti Schindler CZ. „Firmy jsou ochotny investovat i více do své propagace než v předchozích letech. Což sice zvedá jejich současné náklady, ale zároveň přinese další zakázky. Tento trend je patrný i na rostoucím počtu vystavovatelů na našem stavebním veletrhu“ potvrzuje Radim Tichý, ředitel stavebního veletrhu IBF 2015.

Přestože se ceny u významného podílu firem (40 %) budou zvyšovat, na hodnoty roku 2008, kdy bylo stavebnictví na svém vrcholu, u většiny firem nedosáhnou. Podle největšího podílu firem (61 %) jsou jejich aktuální ceny až 17 % pod cenovou úrovní, za kterou firmy realizovaly v roce 2008. V segmentu velkých firem potvrzují nižší ceny oproti roku 2008 až čtyři z pěti ředitelů firem (81 procent). Průměrné snížení dosáhlo úrovně 15 %. V segmentu středních a malých stavebních firem potvrzuje pokles cen ve srovnání s rokem 2008 mírně nadpoloviční většina (55 procent), propad byl téměř až pětinový (18 procent). Tento cenový propad se v předešlých letech nejvíce projevil v hospodaření firem ve formě propadu jejich marží (potvrzuje 97 % společností), a to někdy až do realizace zakázek i v záporných maržích, tj. se ztrátou. Firmy byly také nuceny redukovat své interní náklady, tak aby se novým cenám mohly přizpůsobit. Nižší ceny materiálu potvrzuje i Libor Táglicht, výkonný ředitel Ramirent CZ/SK: „Ceny se ve všech skupinách služeb výrazně snížily, a to v mnoha případech i o 50%. To je poté návazně ovšem znát i na kvalitě. Za málo peněz, málo muziky…“ Jeho slova potvrzuje i Ivo Luňák, ředitel společnosti, Tyros Loading Systems CZ s.r.o. „Pokud se podíváme na průměrnou cenu za „vrato“ v roce 2008 a rok 2014, tak došlo ke snížení prodejních cen v průměru o 12 %. Žel, cena vstupů, jak materiálu, tak služeb, dolů takto nešla a museli jsem najít rezervy uvnitř, abychom zachovali zdraví firmy. V každém případě byl tento proces očistný. Došli jsme k poznání, že stálý růst jak cen, tak obratu není udržitelný.“ „Stavební trh se odrazil ode dna, nicméně cenový tlak na tomto trhu zůstává realitou a zvýšení cen stavebních prací proto bude spíše pozvolné. Jen velmi málo stavebních firem má prostor absorbovat růst cen svých subdodavatelů a lze tedy očekávat promítnutí do konečných cen stavebních prací. Společnosti se také budou snažit eliminovat ztrátové zakázky,“ dodává Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG Česká republika.

Generálním partnerem Kvartálních analýz českého stavebnictví je společnosti SGCP, divize Weber, stříbrnými partnery jsou společnost Ramirent, Tyros Loading Systém CZ, ÚRS, bronzovými partnery jsou společnosti Isover, Rigips a Callida. Výhradním právním partnerem je Achour a Hájek. Výhradní partner pro energeticky efektivní budovy je Ruukki. Výhradním partnerem v pojištění je Česká pojišťovna. Výhradním projektovým partnerem je VALBEK. Výhradním poradenským partnerem je KPMG Česká republika. Výhradním developer partnerem je společnost Trigema. Výhradním stavebním partnerem je společnost Skanska. Výhradním veletržním partnerem je Stavební veletrh IBF 2015.


 

Kontakt pro média: 

Alena Setničková
PR & Communication Director
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 777 299 790


CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu vybraných zemí.


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.