Téměř zastavená projektová příprava začíná pomalu ožívat. Veřejné instituce vypsaly v loňském roce výběrových řízení o čtvrtinu (27,6%) více.

Jejich předpokládaná hodnota stoupla téměř na dvojnásobek (o 92,9%). Státní investoři naplánovali přípravu projektů za celkem 3,5 miliardy. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných na konci prosince 2014 ve Věstníku veřejných zakázek.

Přibývá projektových zakázek, jejichž vyhlašování bylo v minulém období téměř zastaveno. Za loňský rok jich veřejné úřady vypsaly celkem 231, což je ale o čtvrtinu (27,6 procenta) více, než v roce 2013, a jejich hodnota byla dokonce téměř dvojnásobná (nárůst o 92,9 procenta). Ve Věstníku veřejných zakázek našly projekční a architektonické kanceláře soutěže za celkem 3,5 miliardy korun, které se budou s postupující přípravou projektů čerpat v následujících letech. „Projektové firmy realizující zakázky pro SŽDC již v některých případech hlásí téměř plné kapacity. Nejnovější údaje ale zároveň ukazují, že se podařilo zlepšit vypisování nových projektových zakázek i na ŘSD. Pokud se podaří tato výběrová řízení efektivně zprocesovat, zakázky zadat a zrealizovat, mohlo by znatelně přibýt práce na silnicích a dálnicích pro stavební firmy,“ říká Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. „Mohu potvrdit, že v přípravě projektů pro stavby dopravní infrastruktury financované státem, resp. připravované pro kofinancování z evropských zdrojů, se skutečně blýská na lepší časy. Koncem loňského roku ukončilo MD ČR posuzování efektivity většiny rozhodujících staveb zařazených do plánu financování pro období 2014 až 2020 a uvolnilo je k dalšímu projekčnímu rozpracování. V současné době má ŘSD ČR v různých etapách rozpracovaná výběrová řízení na dodávku projektových a inženýrských služeb za více než 900 mil. Kč. Zdá se tedy, že po úspěšném ukončení výběrových řízení by měl trh projektových prací pocítit silný impuls a oživení v podobě zahájení prací, které téměř 5 let stály. Bude velmi záležet na rychlosti, s jakou nabídková řízení proběhnou, jak rychle zadavatel vybere nejvhodnější nabídky, uzavře smluvní vztahy s vybranými zhotoviteli, a také na době, kterou bude potřebovat k vydání pokynu k zahájení prací. Jakékoliv prodlení v této věci by definitivně pohřbilo všechny naděje na vyčerpání evropských dotací v druhém období finanční pomoci EU. Není za pět minut dvanáct – je pět minut po dvanácté,“ upozorňuje Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti HBH Projekt, spol. s r.o. „Dlouhodobě kritizovaná projekční a stavební nepřipravenost veřejných investic v oblasti infrastruktury je jedním ze zásadních důvodů propadu stavebního trhu a dlouhodobé neschopnosti efektivně čerpat národní i evropské finanční zdroje. Navýšení prostředků do projekční přípravy spolu s intenzivní územní přípravou a podporou legislativních změn jsou nezbytné kroky, které ale s ohledem na složitost celého investičního procesu budou mít významnější vliv na oživení stavebního trhu až od r. 2016. Je to nepochybně pozitivní trend, který zohledňujeme při strategických úvahách o rozvoji výrobních a technologických kapacit společnosti HOCHTIEF,“ doplňuje Tomáš Koranda, člen představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Z těchto výběrových řízení byla zatím úspěšně uzavřena pouhá pětina (0,8 miliardy korun). Výsledná vysoutěžená cena byla navíc o 20 procent nižší než předpokládali zadavatelé. Mezi dodavatele projektů tak zatím přišlo pouhých 600 milionů korun. Další pětina soutěží byla zadavatelem zrušena. „V minulém roce jsme i my zaznamenali větší množství zajímavých projektových zakázek. Procento těch, které jsou následně zadány k realizaci, je ale bohužel mizivé. Navíc rychlost vyhotovení, kterou veřejný investor často po projekčních a architektonických společnostech vyžaduje, vede k nedůslednému zpracování a často následně generuje vícenáklady pro dodavatele i samotného investora,“ vysvětluje Vladimír Steiner, provozní ředitel společnosti Schindler CZ.

„Z komentáře k statistickým datům by se dal dovodit mírný optimismus, že propad byl zastaven a stavebnictví míří ke světlým zítřkům. Ale zakázek v pozemním stavitelství nijak viditelně nepřibylo, navíc se nezměnil způsob vypisování: žádné kvalifikace, předpokládaná cena je snížena oproti ceníkům o 20–30 %, parametrem výběru je nejnižší cena. A výsledek? Nesmyslná cena mnohdy hluboce pod náklady. Je s podivem, kolik toho již na dané téma bylo vyřčeno a jak málo (respektive prakticky nic) bylo v této oblasti vykonáno. Zadavatel si myje ruce – já to zadal transparentně podle zákona, vše mám ošetřené ve smlouvě, atd. Případné ztráty či škody si vymůžeme na projektantovi, však on je na to pojištěn a navíc podepsal ‘ze svobodné vůle‘, … Stále stejná rétorika. Co může taková dokumentace přinést? Pouze problémy pro všechny zúčastněné. Jedním z mnoha problémů stavebnictví je absence zdravého rozumu a alibismus zadavatelů držících se hesla ‘hlavně, ať mi nikdo nemůže nic vytknout,“ konstatuje Ivo Kovalík, ředitel společnosti Arch.Design, s.r.o.

Polovinu (52 procent) zakázek vypsaly kraje, města, obce, regionální úřady, správy komunikací a sdružení. Třetinu (34 procent) do Věstníku veřejných zakázek vložila ministerstva a ostatní celostátní úřady, necelou desetinu státní podniky (6 procent) a ostatní subjekty (školy, nemocnice, církevní instituce, ČEZ, ČEPS a další akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným – 8 procent). Při hodnocení objemu oznámených zakázek je situace odlišná: největší podíl mají ministerstva a celostátní úřady, především díky zakázkám Ředitelství silnic a dálnic z listopadu 2014.

vz-2015-2

Hodnota zakázek rostla ve všech kategoriích. Počet oznámených zakázek také vzrostl, s výjimkou ostatních subjektů. U ostatních subjektů způsobila růst objemu velká zakázka na projekt CHS Epi. „Práce v loňském roce přibývalo, další zakázky pro naši společnost by mohla v druhé polovině letošního roku přinést Nová zelená úsporám a další dotační tituly,“ říká Robert Mikeš, marketingový ředitel, divize Weber - Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Meziroční změny oznámení o zakázce v roce 2014 podle druhu zadavatele

Zakázky projekčníMeziroční změna v %
 PočetHodnota 
Ministerstva a další celostátní úřady +122,9  +167,6
Ostatní subjekty    -44,8 +8,3
Regionální úřady a sdružení  +7,0  +22,5
Státní podniky  +400,0  +257,0
Celkem +27,6 +92,2

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Z roku 2014 bylo zatím zadáno 381 zakázek, což je o čtvrtinu (24,3 procenta) méně než v roce 2013. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 1,8 miliardy korun a meziročně rovněž klesla, a to i o více než čtvrtinu (22,4 procenta).


 

Kontakt pro média: 

Alena Setničková
PR & Communication Director
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 777 299 790


CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu vybraných zemí.


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.