Výplně okenních otvorůSmyslem tohoto článku je přinést a souhrnně představit přehled klasifikačních tříd a požadavků výplní otvorů. Tento obsah je přehledně sestaven do tabulky pro praktické užití při projekci pozemních staveb. Tato tabulka je i obsahovým těžištěm článku. Článek se nevěnuje podrobnému popisu zkušebních metod.

 

Čím vším lze okna popsat

Výplně otvorů hrají významnou kvalitativní roli v obvodových pláštích budov. Jejich základní a zvykovou funkcí je přivést do budovy především denní světlo a čerstvý vzduch. S vývojem technického řešení staveb jsou tyto funkce kombinovány a na výplně otvorů je kladena celá řada dalších požadavků.

Velmi často se lze v projekční praxi setkat s definicí vlastností oken omezenou na formální splnění legislativních požadavků ČSN 730540-2:2011+Z1:2012 a další požadavky jsou formulovány nejednoznačnou terminologií, případně chybí. Pro správné použití okenních výplní je nezbytná znalost všech parametrů, které lze srozumitelně klasifikovat.

Uvážíme-li, že se jedná o významnou komponentu stavby, která je vystavena řadě zatížení (teplotní, statické, od užívání, požární,…) a současně představuje nepominutelnou položku ceny stavby, je zřejmé, že si její specifikace zaslouží odpovídající pozornost. Ovšem, jak ilustruje obrázek 1, platí, že sebekvalitnější výrobek zabudovaný do stavebního otvoru nevhodným způsobem, neumožní vzniknout kvalitnímu stavebnímu dílu. Jednalo se o rodinný dům s výběrem otvorové výplně bez omezení, přesto nebylo dosaženo kýženého výsledku. Obrázek 2 naopak ukazuje příklad komplexního provedení v objektu se zvýšenými požadavky na provedení. Jde o objekt Junákem rekonstruovaného centra ekologické výchovy Kaprálův mlýn v Moravském krasu, který kombinuje moderní stavební přístupy a úctu k původnímu vzhledu stavby. V tomto případě nebylo možné omezit popis otvorové výplně na jeden či dva parametry.

Výplně okenních otvorů

Obrázek 1. Příklad méně vhodného  provedeni okenní výplně na stavbě. [1]


 Výplně okenních otvorů

Obrázek 2. Příklad komplexní instalace okenních výplní se specifickými požadavky v obnoveném objektu Junáka střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn nedaleko Brna. [1]

 

Vezmeme-li v úvahu další z významných staveb Brna – AZ Tower, coby nejvyšší stavbu ČR, narazíme na další charakteristiky oken, s nimiž se v běžném katalogu obchodníků s okny nesetkáme.
Proto je v rámci tohoto článku zpracována přehledová tabulka, která si klade za cíl přinést souhrn základních klasifikací otvorových výplní. Nejde o kompletní přehled všech speciálních sledovaných vlastností otvorových výplní. Obsahově je zaměřena především na okna. Ke správné interpretaci je nutné studium odkazované normativní literatury.  Autor věří, že tabulka přispěje k usnadnění projekční činnosti a je otevřen námětům na zpřesnění či doplnění.

 

Tabulka vybraných vlastností a značení otvorových výplní

tabulka

 

autor: Ing. František Vlach

Literatura
[1]    Archiv společnosti Gades solution s.r.o.    [2]    Normy uvedené v tabulce


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.