logoV roce 2013 došlo k poklesu objemu veřejných stavebních zakázek o 2,3 procenta a jejich hodnota tak dosáhla 94,4 mld. Kč. Největšími zadavateli byly regionální úřady a sdružení. Pokles investic byl patrný napříč téměř všemi kategoriemi veřejných investorů, růst byl zaznamenán pouze u ministerstev a celostátních úřadů, jak ukazuje analýza analytické společnosti CEEC Research zpracovaná na základě nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek.

Jeden z významných motorů české ekonomiky – české stavebnictví – se v posledních pěti letech, tedy od roku 2008, kdy bylo stavebnictví na svém vrcholu, propadl více než o čtvrtinu (25,9 procenta). Výsledky analýzy stavu veřejných stavebních zakázek za rok 2013 zpracované analytickou společností CEEC Research podle nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek ukazují, že předchozí pokles objemu veřejných zakázek z roku 2012 (pokles o 13,9 %) se zastavit nepodařilo. V roce 2013 následovalo další snížení objemu veřejných prostředků do stavebních zakázek, a to o 2,3 %. Objem zadaných veřejných zakázek tak v minulém roce dosáhl úrovně 94,4 mld. Kč.

Přestože objem zadaných zakázek nadále klesal, jejich počet naopak rychle rostl (o 43 %). Podstatný vliv zde měla předchozí novela zákona o zadávání veřejných zakázek (z dubna 2012), která snížila hranici pro podlimitní VZ na stavební práce z 6 mil. Kč bez DPH na 3 mil. Kč bez DPH. Pokud bychom použili metodologicky srovnatelný základ, byl by růst počtu zakázek mírnější (o 8,5 %). Výsledky ukazují, že pokles objemu veřejných zakázek byl doprovázen úbytkem zejména velkých zakázek a že veřejní zadavatelé museli zpracovávat větší množství menších zakázek, což jak sami potvrzují, je spíše zahlcovalo a vedlo k nárůstu byrokracie. „Jedním z klíčových problémů veřejných stavebních zakázek jsou i dlouhé lhůty pro zadání těchto zakázek, čímž se následná realizace oddaluje, a na trhu tak práce chybí. Ne vždy je to ale chybou na straně zadavatele. V některých případech totiž průtahy souvisí i s taktickým odvoláváním proti rozhodnutí ze strany neúspěšných stavebních firem, které někdy v rámci konkurenčního boje hodí konkurenci „vidle do zakázky,“ doplňuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

 

Z pohledu struktury byly největšími zadavateli zejména regionální úřady a sdružení (38 %). Meziroční vývoj ukázal na růst počtu zadaných zakázek napříč všemi kategoriemi zadavatelů. Z pohledu hodnoty zakázek (objemu investovaných prostředků) došlo naopak téměř ve všech kategoriích k poklesu (viz přiložená tabulka).

graf

 

Meziroční změny zadaných zakázek v roce 2013 podle druhu zadavatele

Stavební zakázky  Meziroční změna v %
Počet Hodnota
Regionální úřady a sdružení +44,6  -16,8
Ministerstva a další celostátní úřady +51,8 +88,9
Ostatní subjekty +31,5 -17,0
Státní podniky +49,7 -24,8
Celkem +43,0 -2,3

  
Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Z pohledu regionální struktury, největší objem peněz byl investován ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Z mapy je možné vyčíst také změny objemu oproti předchozímu roku. Nelichotivé prvenství získal kraj Karlovarský, který zaznamenal největší procentuální snížení objemu zadaných stavebních zakázek (pokles o 53,3 %), a současně také patřil mezi tři kraje s nejnižším objemem veřejných stavebních zakázek v ČR. Naopak nejrychleji rostoucím krajem z pohledu vývoje objemu veřejných stavebních investic byl kraj Vysočina (+72,1 %) a to zejména díky modernizaci dálnice D1.

mapa
 
Zdroj: CEEC Research

Meziroční změny hodnoty zadaných zakázek v letech 2012 až 2013

Stavební zakázky Meziroční změna v %
Celkempři zachování původních limitů
2012 1. čtvrtletí -8,5 -9,4
2. čtvrtletí  -16,2 -17,5
3. čtvrtletí +19,1   +16,1
4. čtvrtletí -33,1 -36,2
Rok -13,9 -16,2
2013 1. čtvrtletí -34,6  -37,3
2. čtvrtletí -5,5 -12,9
3. čtvrtletí +33,4   +26,4
4. čtvrtletí -13,5 -17,0
Rok -2,3 -7,9


Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

 

Kontakt pro média: 

Alena Setničková
PR & Communication Director
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 777 299 790


CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu vybraných zemí.


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 


Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.