image002Blíží se vám dovolená? Těšíte se, že se podíváte i na to, jak staví jinde? Pokud podnikáte výpravy za stavbami, jistě vás mnohdy mrzelo, že si zajímavý objekt nemůžete prohlédnout z jiné perspektivy, než umožňuje pohled z ulice. V tomto článku vás vezmeme na rychlý průlet Londýnem. Nemusíte si vůbec balit kufry, stačí vám několikrát kliknout.

Internetové mapové služby jsou odedávna využívány k vyhledávání polohy objektů a tras. Pozdější rozšíření klasických mapových podkladů o letecké snímky bylo již samozřejmostí. Dnes je již obdobně známá služba poskytující rozšíření leteckých a satelitních snímků o pohledy z ulice zvané „street view“. Tato služba ovšem nabídne jen standardně dostupné pohledy.

Jindy odvrácenou stranu budov zobrazenou v netradiční perspektivě umožňuje panoramatický pohled, který je dostupný na internetové stránce projektu 360 cities. [1]

A právě zmiňovaný Londýn je týmem pracovníků uvedeného projektu zpracován tak, že, co do zobrazovaných podrobností, momentálně drží světový rekord. Díky excelentnímu rozlišení 320 gigapixelů a pohledu z věže BT Tower je možné detailně studovat stavební realitu Velké Británie. Vzhledem k tomu, že s touto ostrovní zemí sdílíme obdobné stavební postupy, můžeme touto cestou dobře srovnat konstrukční řešení staveb, která by při běžném úhlu pohledu zůstala skryta.

Nabízené rozlišení přímo vybízí ke studiu detailů staveb v souladu s britským příslovím: „The Devil is in the details…“

 

Od základů po střechu

Mohlo by se zdát, že v nadpisu avizovaný pohled z ptačí perspektivy nabídne pouze pohledy na řešení střech, vikýřů a komínů. Přesto můžeme nahlédnout doslova až na základovou spáru. Také množství stavebních odvětví, které mohou na snímku na svou odbornost narazit, takříkajíc přímo v akci, je překvapivé. Inu, Londýn staví.


image003

Každá střecha má sloužit k bezpečnému odvádění srážkových vod mimo stavbu, nebo do předem určených funkčních částí, kde je s ní cíleně a řízeně dále nakládáno. Pro bezproblémový odvod srážkových vod na ploché střeše se u nás doporučuje sklon střešních rovin 3%. Při tomto sklonu by nemělo docházet k tvorbě kaluží. Jejich existence má neblahý vliv na životnost hydroizolační vrstvy, zanášení střechy nečistotami, ale i na tepelně vlhkostní režim celé skladby ploché střechy.

Výskyt souvislé vodní vrstvy na povrchu může způsobit zvýšenou kondenzaci ve střešním plášti. Není jistě těžké uhádnout, míru difuzního odporu vodní vrstvy. I při správném spádování je však nutná pravidelná revize střešních vtoků.

Zřejmě běžné problémy u nás i v Londýně.


image007

Staveniště důsledně obehnané téměř neprodyšnou stěnou ze dřevěných desek. S nečistotami pronikajícími mimo staveniště a nepovolanými návštěvníky, zřejmě, není problém.

Výstražné tabulky i důsledné značení únikových cest na ohradě. Ta je osvětlena a kabeláž je vedena mimo místa s rizikem porušení či zatečení.

Informační panel protipožární ochrany obsahuje dálkový hlásič i hasicí přístroje a je dobře přístupný.

Najde koordinátor BOZP nějakou závadu?


image008

Přirozené denní osvětlení je v halových prostorách těžké docílit bočním osvětlením, proto bývá přistupováno k realizaci průběžných či bodových světlíků či světlovodů. Jejich realizace je náročná co do množství komplikovaných detailů.

Žluté značky na střešním plášti zřejmě slouží k vyznačení netěsných míst. Dá si někdo práci ke spočtení podílu těsných a netěsných světlíků na celé střeše?


image010

image012

Při první návštěvě prince Charlese Prahy kladl svým hostitelům na srdce, aby se přičinili a zachovali ploché panorama města bez výškových budov, neboť se již tehdy jednalo o světový unikát.

Památková ochrana Londýna nám přijde stejně přirozená, jako u nás. Ovšem Londýn je znám i tím, že se nebrání moderním výškovým budovám v centru, vyhlídkovým kolem nedaleko budovy parlamentu.

Na výřezu z panoramatu vidíme, co se skrývá za ponechanou uliční fasádou. Stavební činnost dává vzniknout budově, která bude plnit současné požadavky, které by bylo jinak těžko dosažitelné. Ponechaný je jen jeden z menších objektů uvnitř areálu. Dalo by se říci, že jde o maximální možné minimum. Je patrná bohatá škála použitých pažících konstrukcí.


image014

Fotovoltaické či fototermické panely se na střechách nevyskytuje nijak zvlášť často. O důvodech můžeme vést diskuzi. Jde o politiku podpory těchto systémů, nebo se v daném klimatu nevyplatí?


image016

image018

Při průzkumu našeho panoramatu narazíme na oblasti s četným výskytem zelených střech. Všechny jsou opatřeny záchytným systémem v nejrůznějších podobách, jako například vahadlové zábradlí. O tom, zda vykazují nějaké vady (kaluže, nefunkční vtok), jako je zjevné u řady klasických střech, nevíme. V každém případě, v deštivém klima Londýna, jistě přispívají ke snížení špičkových odtoků srážkových vod do kanalizace.


image020

O síle rekordního rozlišení použitého při tvorbě tohoto panorama svědčí i to, že jsme schopni provést kontrolu uložené betonové směsi do základové konstrukce.

Jsou dobře patrné záteky betonové směsi mezi plastový prvek desky u bednění. Pravděpodobně bude v tomto místě provedeno napojení příčné výztuže pomocí vylamovacího prvku.

Jednotlivé výztuže pilot jsou opatřeny plastovými ochrannými krytkami proti poranění osob.


image022

Závěrem uveďme pohled na bujarou stavební činnost Londýna. Nespočet jeřábů použitých na stavbu nejen výškových budov dává tušit, že vývoj stavební produkce nijak netrpí. Díky tomu nám mohlo panorama posoužit jako zajímavý studijní materiál.

Nutno však poznamenat, že vidíme-li takový stavební ruch na tomto panoramatu, lze očekávat, že již za pár let budeme moci sledovat stárnutí budov na nově zpracovaném pohledu v 360 stupních.


Na řadu dalších zajímavých obrázků jistě narazíte sami, pokud navštívíte zmiňovaný web [1]. Narazíte-li na nějaké zajímavé perličky z Londýna, nebo dalších měst, autor bude rád, podělíte-li se o ně v diskuzi nebo zašlete na email do redakce.

 

Ptáme se: Jak je to u nás?

Pomineme-li diskuzi o ochraně soukromí při realizaci webových projektů rozsahu a rozlišení provedeném při snímání Londýna autory 360 cities, můžeme se ptát, jak by obstály stavby u nás? Je namístě, v těchto otázkách, vzhlížet k západnímu stavitelství, nebo se již stavební postupy ale i přístupy sjednotily na srovnatelnou úroveň? Vznikne-li u nás podobná panoramatická fotografie, jaké budou komentáře v obdobných zahraničních článcích?

autor: Ing. František Vlach

Literatura:

[1] Světové panoramatické fotografie: 360 cities [online]. 2013 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://www.360cities.net/

Uvedený obrazový doprovod je zveřejněn se souhlasem majitele autorských práv.


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 


Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.