1V roce 2013 postavil Pivovar Kocour v severočeském Varnsdorfu soukromou železniční zastávku, která má usnadnit příjezd zákazníků z České republiky i Německa. Doposud museli zákazníci, kteří nepoužili automobil, jít pěšky přes lokalitu nevzbuzující pocit bezpečí.

 

  • Místo realizace (úplná adresa): Rumburská ul., Varnsdorf, železniční trať 828 Dresden – Ebersbasch – Zittau – Liberec
  • Datum dokončení realizace: 18.12.2013
  • Údaje o kolaudaci: 19.12.2013 12:00 na základě rozhodnutí Drážního úřadu zahájen zkušební provoz zastávky Varnsdorf-pivovar Kocour. Zahájení obsluhy zastávky vlakem TLX20916 (13:38).
  • Autor: Ing.arch. Petr ŠIKOLA, Ph.D.
  • Spoluautoři: Ing.arch. Jan ČERNOCH, Ing. Jan PUSTĚJOVSKÝ, Ing.arch. Hana STAROŇOVÁ
  • Jméno ateliéru: DOMYJINAK / architektonická kancelář
  • Investor – jméno, adresa: Josef Šusta, Strakonická 3242, 407 47 Varnsdorf
  • Dodavatel – jméno, adresa: nástupištní objekt – svépomocí, nástupiště – Chládek a Tintěra, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

 

1

LOKALITA / CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

První vlaková železniční zastávka ve veřejném prostoru a soukromé správě v ČR je situována ve zcela nové pozici u česko - německé státní hranice, v prostoru křížení železniční tratě 828 Dresden – Ebersbasch – Zittau – Liberec - Tanvald s komunikací Rumburská. Zastávka napojuje přilehlou část města Varnsdorf a areál Pivovaru Kocour na systém veřejné městské i regionální přeshraniční dopravní sítě.

ARCHITEKTURA / IDEA A KONCEPT

Idea řešení nástupištního objektu vychází z industriální atmosféry a historie místa, identifikace s varnsdorfským Pivovarem Kocour, ze souvislostí a návazností na drobnou architekturu a parterové úpravy v areálu pivovaru.

Koncept hmotového řešení jednoduché formy obrysu dvou proniklých pootevřených krychlí těží svou inspiraci z forem historicky užívaných dřevěných pivovarnických beden, pivních bas.

Z interiéru těchto proniklých krychlí, souběžně s linií tratě, vystupuje do prostoru exteriéru masivní dřevěná lavice s popisem názvů traťových železničních stanic, ukončená a nesená logem pivovaru - ocelovou “sochou” kocoura.

Koncept nástupištního objektu odkazuje svým materiálovým řešením – ocelovou konstrukcí, silnostěnným ocelovým plechem tl. 20mm, určený k rezivění v průběhu životního cyklu stavby – na industriální identitu místa. Silnostěnný ocelový plech je perforován kruhovými otvory ve tvaru loga pivovaru tak, aby umožnil poutavou distribuci světla do interiéru, naopak noční osvětlení lineárními LED pásky prosvěcuje loga perforací stěn do tmy exteriéru.

Podlaha přístřešku je řešena ocelovým zinkovaným pororoštem s komaxitovým povrchem, který postupným používáním získává zamýšlenou patinu - černá barva se v místech nejintenzivnějšího provozu u lavičky postupně stírá, prosvítá zinkování. Exteriér objektu je doplněn o bílou barvou stříkaný identifikační nápis s názvem „Pivovar“.

ARCHITEKTURA / DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Interiér dvojice krychlí je zčásti otevřen výhledům na železniční trať, zčásti uzavřen vůči nepřízni počasí. Kromě lavice k sezení cestujících jsou v interiéru umístěny traťové jízdní řády v atypických polykarbonátových pouzdrech, otvírák na pivní lahve, schránka na pivní zátky. V zadní části exteriéru objektu je skryt uzamykatelný servisní instalační prostor pro nářadí na údržbu nástupiště zejména v zimním období a elektro výzbroj, také svod skrytého odvodnění střešních rovin.

Prostředí

Výraz objektu odkazuje v materiálovém řešením na industriální minulost průmyslového areálu, patina rzi navozuje soulad stavby s jejím přilehlým přírodním prostředí, s atmosférou a identitou místa.

Kompozice, prostorová skladba hmot, geometrie

Vzájemným posunutím krychlí vzniklá forma nástupištního objektu zastávky Pivovar Kocour odkazuje na tvar historických pivovarnických beden. Vznikl tak vnitřní vzájemně propojený prostor s vhodnými proporcemi.

Tektonika konstrukce

V respektu k vlastní formě se objekt záměrně neopírá o tektoniku sloupu a kladí, popírá ji vlastní konstrukcí z masivních ocelových plechů, vhodně definujících nejjednodušším možným způsobem zamýšlený prostor.

Materiál

Materiálové řešení – masivní ocelový plech s patinou rzi, pororošt s ochozeným komaxitem a prosvěcujícím zinkem, masivní lepené dřevo s popisem černou barvou, a způsob postupného stárnutí celku dotváří architektonický záměr, ve svém výrazu odkazuje na industriální minulost areálu.

Akcent

Nástupištní objekt je akcentován kruhovými perforacemi do tvaru loga pivovaru Kocour, dále z hmoty vysunutou dřevěnou lavicí, mající oporu v siluetě pivovarského kocoura, který výrazně poutá pozornost cestujících a identifikuje s místem.

111111

 


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 


Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.