e31 0Třetí díl článků o kontaktních zateplovacích systémech nazíraných z jiného hlediska se bude věnovat jejich povrchové úpravě. Ta je obvykle realizována šlechtěnou omítkovinou různých druhů. Nanáší se na základní vyztuženou vrstvu a může být opatřena dalšími ochrannými nátěry. Vedle estetické, plní povrchová vrstva ETICS hlavně technickou funkci jako bariéry, na což bychom již při návrhu stavby neměli zapomínat.

 

Ochrana fasády před vandalismem

Nejen doba nedávná řeší problémy jak se vypořádat s odolností omítek na fasádě vůči vandalismu. Povrchová úprava fasády často tvoří jakousi bariéru mezi světem vnějším – veřejným a vnitřním – drženým v soukromém vlastnictví. Vedle omezeně platných právních východisek se tedy hledá i technické řešení tohoto kontroverzního fenoménu. Omítka a její nátěr se tak tedy stává ochranným štítem či pomyslnou slupkou chránící před vnějšími vlivy. Nebudeme se věnovat otázkám osobních preferencí vnímání veřejného prostoru, ale nabídneme technický pohled na danou problematiku, přestože se jedná o fenomén odedávna vnímaný zejména jako výtvarný. Vždyť přitažlivost fasádních ploch dokumentuje i uznávaná činnost výtvarníka Vladimíra Boudníka, zakladatele explosionalismu.

Téma ochrany fasády proti graffiti bývá při plánování velmi často upozaděno. Jedná se o vícenáklady, jejichž vynaložení se zpočátku nejeví jako účelné. Mnohdy však obhlídka okolí místa stavby prozradí, nakolik je ochrana proti graffiti aktuální. Rozhodnutí, zda bude ochranný systém aplikován, by mělo padnout již během přípravy projektu, neboť následné aplikace vyvolané „nečekaným“ výskytem graffiti na nové fasádě znamená nanesení vrstev, které významně ovlivňují vlhkostní režim fasády. Odstranění takto objeveného graffiti na běžném zateplovacím systému bývá problémem, neboť jeho vrstvy nemusí být dostatečně odolné proti působení chemických přípravků, které je nutné použít. Obnovená fasáda pak obvykle nese stopy po graffiti v podobě šmouh či barevných změn.

Ochrana proti graffiti se provádí formou nátěrů na bázi akrylátů, biopolymerů a vosků. Existují dva základní přístupy. Lze vytvořit permanentní systém vrstev nátěrů, které jsou snadno omyvatelné čisticími prostředky a fasádu ochrání, nebo lze vytvořit základní odolný nátěr, který tvoří ochrannou vrstvu pod povrchový nátěr, který se po odstranění graffiti obnoví. Hovoříme o obětovaném nátěru.

Ochrana fasády proti mechanickému poškození

Kdo by chtěl fasádu celého objektu posuzovat plošně jako celek, mohlo by ho šeredně překvapit, že na některých frekventovaných místech dochází k mechanickému poškození povrchové vrstvy. Například větrem rozpohybované dveře dokáží klikou prorazit solidní otvor do ETICS, stěhování objemného nábytku vede k poškrábání stěn a otlučení rohů až na výztužnou síťku, opřený bicykl promáčkne povrchovou vrstvu, nebo děti hrající si míčem na nedalekém hřišti občas zakopnou míč dál, než by chtěli. Můžeme to označit za výjimečný případ a na problém projekčně nereagovat, nebo naopak na tyto aspekty nahlížet jako na jeden z provozních stavů během přirozeného života stavby. Jejich negativní projevy mohou ovlivnit technický i estetický stav fasády, přičemž odstranění těchto poruch není trvalé, neboť poškození se bude stále opakovat.

Od tenké vrstvy omítka a základní vyztužené vrstvy na měkkém podkladu očekáváme přirozenou odolnost, na kterou jsme zvyklí u tradičních omítek na zdivu. Toto očekávání je běžnými způsoby nedosažitelné. Mechanickou odolnost lze zvýšit několika způsoby. Do fasády lze vkládat ochranné desky, obvykle na bázi kalciumsilikátu. Zvýšené odolnosti proti mechanickému poškození povrchu ETICS lze dosáhnout též zdvojením a navýšením tloušťky výztužné vrstvy. Toto opatření s sebou nese zvýšení hmotnosti povrchové vrstvy a je tedy nezbytné promítnout do statického i tepelně technického návrhu skladby. Lze vkládat výztužné sítě se zvýšenou pevností.

Další možností je užití systému s materiály, které odolnost omítek zvyšují. Jsou jimi především stěrkové polymerní hmoty s příměsí skelných, uhlíkových nebo polyakrylamidových vláken s rozptýlenou strukturou.

Odolnost všech povrchových úprav ETICS se testuje na základě předpisu ETAG 004 [3]. Posuzuje se odolnost proti rázu při energii 3 a 10 Joulů a u systému s omítkou tenčí, než 6 mm i odolnost proti proniknutí ekvivalentního hrotu.

Pro praktickou představu předpokládejme, že fotbalový míč při výkopu se může pohybovat rychlostí blízkou až 40 m/s. Tato rychlost je velmi rychle snižována při letu balónu. Proto uvažme dopadovou rychlost přibližně poloviční a zjistíme, že běžný, asi půlkilový, míč bude při dopadu na fasádu působit energií téměř 100 J. Následující obrázek názorně převádí těžko představitelná čísla do praktické ukázky, která odpovídá zkušebním metodám.

zkouška etics proti rázu

Praktické znázornění zkoušky odolnosti proti rázu [1]

 

etics - poškození etics - poškození etics - poškození

Na obrázcích je zřejmé, že porušení fasády vnějším zásahem dosahuje tristních důsledků. Příkladem tak demonstrujeme vliv her s fotbalovým a tenisovým míčem, které se mohou podepsat na vzhledu fasády i do výšky mnohonásobně vyšší, než je přirozený dosah osob z úrovně terénu. První uvedený snímek nepochází ze sociálně vyloučené oblasti. Příčinou defektů je absence sportovních ploch v okolí. Druhý obrázek naopak ilustruje důsledky destruktivních „experimentů“ smysluplnou činností nezaměstnané mládeže. Zničené ostění dveří je na třetím obrázku. Ve všech třech případech je nízká odolnost proti mechanickému poškození povrchu příčinou takto snadno vzniklých poruch.[1]

 

Vedle popisovaných technických opatření, která aplikujeme v rámci velmi malé tloušťky fasádní omítky ETICS lze provést úpravy okolních veřejných ploch tak, aby tvořily přirozenou optickou bariéru přístupu k fasádě. Příkladem může být vložení zelených ploch mezi chodník a objekt, které nepůsobí rušivě. Další možností je provedení odolných obkladů a podobně. Všechna opatření však musí být zavčas zvážena, aby se mohla bezproblémově promítnout do projektové dokumentace ETICS.

 autor: Ing. František Vlach

Literatura

  • [1] Archiv společnosti Gades solution a Tee-pee.cz
  • [2] TP CZB 2007 - Sborník technických pravidel pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) [online]. 2007[cit. 2013-10-05]. Dostupné z: http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace/2193
  • [3] ETAG 004 Řídící pokyny pro evropská technická schválení, ETICS, EOTA 2000  

 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 


Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.