Příprava projektu každého stavebního díla je obvykle založena na týmové spolupráci mnoha specialistů z nejrůznějších oblastí. Ti fungují v drtivé většině případů jako samostatné jednotky s vlastní softwarovou výbavou, a proto se často setkáváme s problémem bezpečného přenosu korektního vzhledu podkladových dat. Tento článek si klade za cíl seznámit stavební odbornou veřejnost s možnostmi využití PDF formátu pro publikování svých prací.

PDF formát je v současnosti zcela běžným formátem pro výměnu dat nejen v projekční praxi. Jeho oblíbenost tkví především v tom, že umožňuje přenos dat bez rizika neúplného, či deformovaného zobrazení na jiném počítači. V roce 2013 to bude 20 let, kdy s tímto, na software i hardware nezávislým, formátem přišla společnost Adobe. Nejen tato mateřská společnost poskytuje free prohlížeče. Například se jedná o Adobe Reader, Foxit Reader, PDF-XChange Viever či další.[1] Při prozkoumání internetu lze nalézt celou řadu nezávislých programů pro prohlížení PDF souborů.

Publikování do PDF

S prohlížením dat uložených do PDF obvykle problém nebývá. Často se však můžeme setkat s jinou překážkou. Chce-li projektant zaslat svůj připravený podklad specialistovi ve formě PDF, které má respektovat smluvené náležitosti zobrazení pro jednoznačné čtení výkresu, musí jej korektně i vytvořit. Tloušťky čar, grafické značky, ale i samotná poloha či geometrie výkresu již pak de facto nelze efektivně upravovat. Každý čtenář, kterému již někdy přišel ke zpracování podklad v PDF vytvořený například jako vložený rastrový obrázek, jistě ví, že se nejedná o nic příjemného. Na několika příkladech si ukážeme, že lze pokročilé dokumenty PDF vytvářet přímo z prostředí CAD softwarů. Obecně existují tři způsoby publikování do formátu PDF, které ovšem nemusí být současně možné. Jde o transformaci pomocí speciálního programu, přímý export z výchozího programu či tisk prostřednictvím virtuální tiskárny. Dnes již téměř každý používaný software má v nejnovější verzi zabudovanou možnost uložit data ve formátu PDF. Ovšem mnohdy se lze setkat s problémy spojenými s nekorektním vykreslením například tlouštěk čar či okrajů.

Jako nejefektivnější se jeví používání takzvaných virtuálních tiskáren. Tedy softwarově vytvořeného publikačního kanálu, který ukládá výsledné PDF do souboru. Velmi oblíbený je například nástroj PDFCreator, který rovněž umožňuje následnou editaci více souborů. S jeho funkcemi si plně vystačíme, avšak při tisku výkresů, které vyžadují netypický rozměr stránky mimo běžné rozměrové řady formátů papíru podle ISO 216, budeme vytvářet soubor s širokými nevyužitými okraji. Jistým, avšak polovičatým řešením by bylo na jeden formát umístit více výkresových částí. V uvedeném případě je však lépe použít například volnou či komerční verzi programu PDF reDirect, který umožňuje zvolit libovolný rozměr výsledného souboru PDF.

pdf 1

Obrázek 1: Volba libovolného formátu PDF umožňuje slučovat více informací do kontextu, což vede k zefektivnění projekční činnosti.[2]

Na tomto nástroji s českou lokalizací si podrobněji přiblížíme obecné možnosti vytváření PDF souborů ve stavební praxi. Publikování probíhá prostřednictvím virtuální tiskárny, jejíž parametry lze měnit při tisku v dialogu vlastností tisku, který je přístupný z každého programu, z nějž má být dokument převeden do PDF, nebo přímo v prostředí zmiňovaného PDF reDirect. Dokument PDF lze opatřit zabezpečením heslem, autorským podpisem, různým stupněm ochrany obsažených dat (zákaz kopírování textu i grafiky atd.). PDF může být označeno vlastním razítkem, což lze s úspěchem využít v případě rozlišování různých verzí stavební dokumentace.

pdf 2 

Obrázek 2: Náhled prostředí programu a příklad použití vodotisku na dlouhém formátu harmonogramu výstavby.[3]

Pro účely snadné identifikace lze dokumentu přiřadit klíčová slova. Z hlediska přenosu dat elektronickou cestou je velmi efektivní možnost odeslání FTP (File Transfer Protocol) účty přímo z programu. Každý program ve formě free či komerční verze se svými možnostmi liší, a proto tento článek není sto postihnout celou šíři problému.

Úprava obsahu, spojování a dělení

Není pravdivým tvrzením, že formát PDF neumožňuje žádnou editaci. Úpravu v podobě textu lze provést pomocí specializovaného software. Pro úplnost uvádíme příklady, avšak ve stavební praxi se nejedná o častý případ. Adobe Acrobat je určen pro kompletní správu PDF souborů, jeho alternativou je například Foxit PDF Editor. O editaci tohoto typu souborů lze jednoznačně říci, že není zcela rychlá a snadná. Samotné přepisování či úprava obsahu PDF pro stavební praxi není zajímavá, avšak možnost spojovat, dělit či přesouvat jednotlivé soubory do celku je vhodná v každé etapě tvorba projektové dokumentace. To umožňuje nepřeberná řada jednoduchých programů s přehledným rozhraním. Jedná se o jednu z možností, které nabízejí i výše uvedené programy popsané v kapitole o tisku. Dále například Split and Merge PDF, nebo internetová aplikace dostupná z pdfmerge.com, která není limitována velikostmi jednotlivých souborů. Hlavním přínosem je především sjednocení mnoha výkresů různých formátů do jednoho PDF souboru. Přikládání takto upraveného souboru několika výkresů například jako přílohy k e-mailu je mnohem efektivnější a při prohlížení a vyhledávání informací příjemnější, než existence mnoha jednotlivých souborů.

Závěr

Ke zpracování projektové dokumentace ve všech fázích výstavby se běžně využívá výpočetní technika, se kterou musí stavební odborník držet krok. Znalost možností publikování či výměny dat, které jsou v současné době k dispozici, umožňuje zvýšit vypovídající schopnost zpracovaných dokumentů a přináší i ekonomický efekt při efektivnější komunikaci mezi jednotlivými profesemi stavební přípravy. Využití čtecích technologií na stavbě vede též ke snížení objemů tisku. Především však může posloužit k odstranění vad stavebního díla způsobených nedokonalou výměnou informací. Na příkladech bylo přiblíženo využití PDF v celé šíři oborů projekční praxe. Lze se setkat s PDF dokumenty umožňující trojrozměrné zobrazení či zrychlené listování obsahem, což ukazuje vývoj a oblibu používání PDF souborů a svědčí o tom, že se s tímto formátem budeme v projekčních kancelářích či na stavbě setkávat i nadále.

autor: Ing. František Vlach

Literatura

  1. Portable Document Format. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2012, 30. 10. 2012 v 15:14 [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
  2. Archiv společnosti Gades solution s.r.o.
  3. Archiv autora  

 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 


Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.