obr14 2-maxČasový plánovači řešili společně s projektovým manažerem a stavbyvedoucími v průběhu výstavby Palladia řadu krizových situací. A kdo zajistí výběr té nejlepší varianty řešení krizové situace a současně  optimalizaci  nasazení pracovníků, mechanizace i finančních toků?… kvalitní tým odborníků. Právě u časového plánovače se shromažďují potřebné informace od všech účastníků výstavby a ty jsou zpracovávány a výstupy následně poskytnuty jako podklad pro další přípravu a řízení výstavbového projektu.

 

4    Řešení krizových situací na stavbě

Časový plánovači řešili společně s projektovým manažerem a stavbyvedoucími v průběhu výstavby Palladia řadu krizových situací. A kdo zajistí výběr té nejlepší varianty řešení krizové situace a současně  optimalizaci  nasazení pracovníků, mechanizace i finančních toků?… kvalitní tým odborníků. Právě u časového plánovače se shromažďují potřebné informace od všech účastníků výstavby a ty jsou zpracovávány a výstupy následně poskytnuty jako podklad pro další přípravu a řízení výstavbového projektu. Důležitá je tedy fungující organizační struktura s kompetencemi k předávání informací a k rozhodnutím potřebným pro časové plánování výstavbového projektu (obr. 13).

obr13-min
Obr. 13    Organizační struktura týmu pro časové plánování Palladia

 

Při sestavování a aktualizacích časových plánů jsme ověřovali vždy proveditelnost navrženého technologického postupu výstavby nejdříve se statikem a hlavním stavbyvedoucím, pak je teprve prezentovali a obhajovali na investorských poradách před developerem. Jako příklad řešení krizové situace na stavbě jsem vybral vyřešení sanace zřícené stropní desky. K utržení ca 200 m3desky došlo předčasným odbedněním. Zpoždění výstavby v místě, kde se nachází řídící centrála Palladia, znamenalo ohrožení termínu dokončení. Pro vyřešení krizové situace jsme navrhli tato opatření pro zrychlení postupu výstavby s cílem dodržet smluvní termín dokončení:

  1. Vyřešení sanace propadlé stropní desky
  2. Aktualizace konceptu hrubé stavby
  3. Aktualizace stavební dokončenosti
  4. Nutná opatření k dodržení smluvních termínů

Pro stanovení doby trvání činností jsme použili analýzy PERT vycházející z empirických dat (obr. 14) a dynamické modelování (obr. 15).

obr14 2-max

Obr.14   Analýza PERT

 

obr15-min 3 

Obr.15  Zohlednění rizika při dynamickém modelování

 

5    Budoucnost patří BIM

Komerční budovy jsou z hlediska časového plánování náročnější o koordinaci výstavby budoucích nájemců obchodních a kancelářských prostor. Jde zde především o smluvní stanovení standardu předávaných ploch a zajištění stavební připravenosti před předáním ploch nájemcům. Nájemce Palladia obdržel od zhotovitele stavby požadovanou plochu vymezenou plně dokončenými stavebními konstrukcemi včetně omítek, lehkých příček a základních instalací (odpad kanalizace, bezpečností požární rozvod vody, základní elektroinstalace a telefonní přípojka). Ostatní zařízení interiéru (vzduchotechnická zařízení a elektrorozvody v podhledu, řešení vstupního portálu prodejny z pasáže) byla věcí nájemce. Časový plánovač zapracovával požadavky pronajímatele i nájemce do detailních časových plánů. U velkých nájemců bylo vyžadováno předání nájemního prostoru (black box) 2 – 3 měsíce před otevřením nákupního centra, u menších ploch 1 měsíc. I když stavební úpravy nájemních ploch zajišťuje nájemce sám, musí časový plánovač celé stavby koordinovat zajištění přístupových tras, připojovací body medií, návaznost portálu nájemní plochy a pasáže i mnoho dalších činností. Velmi náročné na koordinaci byly u Palladia především restaurace a rychlá občerstvení realizovaná ve 2. PP až 1. NP, tzv. podlaží Gurmán. V těchto případech je výhodné vytvořit informační model budovy (BIM) a tento používat pro časové plánování, plánování nákladů, koordinaci nájemců a následně i pro správu objektu. Vzhledem k tomu, že projektování Palladia bylo zahájeno před více jak deseti lety, nebyl BIM vytvořen.  Pokud by se takto rozsáhlý a složitý komplex, se stavebními náklady cca 8 miliard Kč, realizoval dnes, BIM by se zde rozhodně vyplatil.     

 

6    Závěr

U rozsáhlých a složitých staveb, s minimálním prostorem pro rozvinutí pracovní fronty, nepřekročitelnou dobou výstavby a s vysokými nároky na kvalitu stavby je časový plánovač výstavbového projektu nepostradatelným členem realizačního týmu. Časový plánovač se musí soustředit na minimalizaci kritické cesty v časovém plánu, dozor nad dodržováním smluvních milníků výstavby a zdokumentování proveditelnosti budovy v čase. Při výstavbě je detailní harmonogram (Master Time Schedule) doplňován a aktualizován.

Časové plánování se dnes stává součástí informačního modelování budovy - BIM (Building Information Modelling), který snižuje riziko kolizí při realizaci jednotlivých konstrukcí. Modelováním variantních řešení časového postupu výstavby lze dosáhnout optimalizace postupu výstavby zároveň se zajištěním vysoké kvality stavění.  Pro plánování výstavby složitých a rozsáhlých staveb realizovaných just in time je nezbytné stanovení pořadí důležitosti jednotlivých atributů stavění (rychlost výstavby, kvalita, cena, proveditelnost). Pro efektivní časové plánování je třeba časové plány strukturovat (strategický, koordinační, prováděcí, detailní). V krizových situacích na stavbě lze pro stanovení následného časového postupu výstavby využít mimo standardních metod CPM a BKN i analýzy PERT či dynamických harmonogramů, čímž zohledníme rizika způsobená technologickými a organizačními vlivy.

obr16-CLL

http://goo.gl/maps/5eM09

 

Ing. Luboš Krejčí, CSc., jednatel TOP D.C.C. s.r.o., externí učitel fakulty stavební ČVUT


Literatura:

  1. KREJČÍ, Luboš: Časové plánování pro rozsáhlé stavby v EU, habilitační přednáška, 2011, ISBN 978-80-01-04755-2
  2. KALIVODOVÁ, Helena, KREJČÍ, Luboš: Kalkulace cen stavebních prací a materiálů, 2007, ISBN 80-86897-05-2
  3. KREJČÍ, Luboš: Příprava a řízení stavebních projektů po vstupu do EU časopis Project & Property, 2004, str. 8 –11, MK ČR E 14487
  4. STOJKOVIČOVÁ, Kateřina : Časové plánování při rozhodování u komerčních projektů velkých staveb, 2007, diplomová práce

 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 


Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.