z3Ing. arch. Jindřich Ráftl (*1987), architekt z podolského studia R/FRM, říká: „V případě archetypálních staveb se stejně vždy dostaneme na dva klacky opřené o sebe, klasické áčko, které jen posledních čtyři tisíce let mutovalo do podoby dnešních staveb.“ S tím se ale absolvent Technické univerzity v Liberci (Fakulta umění a architektury) spokojit nehodlá, a ve své práci se věnuje novému pojetí tvarů a forem a především digitalizaci.

sci poptavky Určitě již znáte a používáte databázi stavebních materiálů SCI-Data, kde zjistíte ceníkové i tržní ceny širokého spektra stavebních materiálů. Navíc s dalšími podrobnými informacemi. Nově lze materiály poptávat! Výrobek, o který máte zájem, jednoduše vložíte do Poptávkového košíku. Následně poptávkový košík poptáte. Poptávky jsou rozesílány jednotlivým dodavatelům odděleně. Více o poptávkách se dozvíte v nápovědě >

Uživatelé systému pro oceňování, řízení a monitoring staveb euroCALC 3 mohou navíc poptávat celé stavební části včetně stavebních prací.

4bimBIM je v poslední době tisíckrát skloňovanou zkratkou, která se ve stavebním oboru vyskytuje stále častěji. Přesto, že se o BIM stále hovoří, není tento pojem všeobecně znám do hloubky. Je BIM opravdovou účinnou odezvou na volání SOS českého stavebnictví? Někteří odborníci BIM propadli, jiní jej zatracují. Kde je tedy pravda? Podklad pro soukromou úvahu na toto téma se pokusíme přinést v tomto článku.

BIM (z anglického Building Information Modelling) se překládá do češtiny jako „informační modelování budov“ a je v poslední době velmi diskutovaným tématem ve všech oborech souvisejících se stavebnictvím. BIM je definován více způsoby, ale všechny mají společné základy.

BIM jako takový tedy je:

 • nový integrovaný způsob tvorby, procesu vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu
 • proces modelování, kdy je model BIM využíván pro výměnu a sdílení informací
 • digitální model budovy, reprezentuje objekt se všemi jeho charakteristikami od projektování přes jeho realizaci až ke správě budovy a provozu v době užívání

U metodiky BIM jde především o změnu přístupu, ideálně o spolupráci všech na jednom modelu budovy a v reálném čase. S informací o prostorových vazbách (3D model) mohou být k jednotlivým stavebním prvkům přiřazeny další potřebné informace, jako například typ výrobku, výrobce či jeho cena, případně připojeny další potřebné a užitečné informace či dokumenty. Výsledkem celého procesu je „digitální model stavby“ využitelný po celou dobu životnosti stavby.

4Projects je lídrem BIM

4BIM je nástroj pro spolupráci celého týmu pracujícího na projektu, a tudíž umožňuje investorům, architektům, projektantům, inženýrům, klientům, dodavatelům i subdodavatelům reálnou spolupráci formou metodiky BIM. Navíc bez potřeby nakupovat a zavádět drahé IT technologie. BIM data a 3D modely se zobrazují v internetovém prohlížeči bez instalací jakýchkoli softwarů, všichni zúčastnění tak mají přístup ke společným informacím soustředěným na jediném místě.

Pokud se rozhodnete začít pracovat metodou BIM, s 4Projects Vám nabízíme řešení, které je možné ihned reálně nasadit do používání a začít efektivně spolupracovat. BIM je především o komunikaci a sdílení informací, pokud do těchto procesů vstoupí nějaké omezení či limity, metoda BIM nebude fungovat. Licenční politika systému 4Projects toto beze zbytku splňuje a její hlavní motto „No limits“ to vyjadřuje zcela výstižně. 4BIM je produkt který:

 • je v internetovém prohlížeči – nepotřebujete lokální software ani jiné vybavení
 • je stejně jako platforma 4Projects bez limitů – na počet účastníků, na objem dat, na množství souborů
 • je tzv. Open BIM – podporuje standardy IFC a COBiE následuje BIM video. 

 4bim

Využití BIM

 • větší vhled do projektů, které jsou stále složitější, zajištění maximální kvality návrhů bez chyb
 • eliminace nedorozumění a chyb, zlepšení přesnosti, efektivity a produktivity, úspory času a nákladů
 • rychlejší schvalování projektů, zlepšení komunikace a spolupráce
 • sdílení informací při realizaci integrovaných projektů
 • zlepšení kontroly a kvality
 • zlepšení přístupu k informacím a zvýšení transparentnosti

Architekti mohou vytvářet přesnější návrhy, vytvořením simulovaného modelu mohou předejít případným chybám vedoucím často k různým kolizím. Pozitivním přínosem je také možnost tvorby různých analýz (energetických, cenových a podobně) již v úvodních fázích návrhu a docílit tak kvalitnějšího návrhu stavby bez nutnosti následného předělávání hotového projektu stavby. Čím dříve jsou změny v projektu prováděny, tím je jejich provádění rychlejší, jednodušší, a tedy i v konečném důsledku levnější.

Takovýto návrh stavby je výborným podkladem pro stavební inženýry a projektanty, protože dostanou všechny podstatné informace v jasné formě. Je vylepšena vzájemná komunikace a koordinace s architekty a dalšími profesemi, pokud jsou nutné zásahy do více částí projektu při řešení detailů a přidávání podrobnějších specifických vlastností jednotlivých prvků. V komunikaci s navazujícími profesemi vede přímé sdílení 3D databázových dat k mnohem nižší potřebě další komunikace a vysvětlování. Následná kontrola kolizí (rozvodů) může probíhat automaticky a je snadno vizuálně kontrolovatelná.

Generální dodavatel tak obdrží aktuální a spolehlivou projektovou dokumentaci, otázky spojené s případnou proveditelností se odhalí včas, kdy vyžadované změny ještě nejsou tak nákladné. V průběhu výstavby je model aktualizován podle skutečného stavu a použitých výrobků a materiálů, aby mohl být dále použit pro správu a údržbu nemovitostí. Využití BIM ušetří čas i náklady dodavateli a projektantům jednotlivých profesí, právě pro snadnou koordinaci totiž nedochází ke kolizím až na stavbě. V tomto momentu již řešení bývá zdrojem rozporů a finančních ztrát. V neposlední řadě je hlavním přínosem pro investora možnost průběžné kontroly stavu návrhu projektu, snadnější komunikace a koordinace prací se všemi zúčastněnými stranami. Majitelé budou moci používat modely i v budoucnosti jako základ komplexní správy budov a zařízení a minimalizovat tak provozní náklady.

Ve Velké Británii bude BIM povinný pro veřejné zakázky od r. 2016 a ve Francii od r. 2017, s přístupem na bázi BIM je možné se setkat také v severských zemích, jako jsou Norsko, Finsko, Dánsko. V České republice se dá pokrok v této oblasti očekávat v souvislosti s novou evropskou směrnicí o veřejných zakázkách. Ta by měla zajistit, aby byla předmětem veřejné soutěže především výsledná hodnota, nikoli nejnižší cena, jak vyplývá z tiskové zprávy Evropského parlamentu. Kromě ceny bude možné soutěžit o náklady na životní cyklus staveb. Česká republika má nyní maximálně 24 měsíců (od 4. 2. 2014) na to, aby evropskou směrnici přejala do svého právního řádu.

Společnost Callida se stala partnerem pro vydání první české příručky o BIM.

 

bim-schema

 

e31 0Třetí díl článků o kontaktních zateplovacích systémech nazíraných z jiného hlediska se bude věnovat jejich povrchové úpravě. Ta je obvykle realizována šlechtěnou omítkovinou různých druhů. Nanáší se na základní vyztuženou vrstvu a může být opatřena dalšími ochrannými nátěry. Vedle estetické, plní povrchová vrstva ETICS hlavně technickou funkci jako bariéry, na což bychom již při návrhu stavby neměli zapomínat.


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 



Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.